Toggle menu

Rhaglenni Bargen Twf Canolbarth Cymru

Y Rhaglen Ddigidol

Nod Rhaglen Ddigidol Tyfu Canolbarth Cymru yw manteisio ar y cyfleoedd economaidd y bydd modd eu datgloi trwy fuddsoddi mewn seilwaith digidol er mwyn rhoi sylw i'r diffygion mewn cysylltedd digidol, llywio'r penderfyniad i fanteisio ar dechnolegau newydd ymhlith busnesau'r rhanbarth a gwella'r gwasanaethau sy'n bodoli eisoes.

Y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo

Ffocws y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo yw ysgogi buddsoddi mewn eiddo yn rhanbarth y canolbarth er mwyn cefnogi ein sectorau diwydiant bywiog ac amrywiol, gan sicrhau'r cyflenwad cywir o eiddo yn y lleoliadau cywir er mwyn diwallu anghenion o ran busnes.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu