Toggle menu

Parhau I Gydweithio

28.08.2022 - Mae Arweinwyr newydd Cynghorau Sir Powys a Cheredigion wedi cadarnhau eu hymroddiad i gydweithio i gyflawni dwy raglen waith sylweddol.

Etholwyd y Cynghorydd James Gibson-Watt o Gyngor Sir Powys a'r Cynghorydd Bryan Davies o Gyngor Sir Ceredigion yn Arweinwyr newydd ar eu cynghorau yn etholiadau'r Llywodraeth Leol ym mis Mai.

Yn eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf yn y Sioe Fawr yr wythnos hon, cadarnhawyd eu hymroddiad i gydweithio i gyflawni BargenTwf Canolbarth Cymru a Chyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth.

Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru yn bartneriaeth arloesol sy'n cyfuno buddsoddiad o £110m gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Mae disgwyl iddo ddenu buddsoddiad ychwanegol sylweddol o ffynonellau cyhoeddus a phreifat eraill a fydd yn hwb sylweddol i'r Canolbarth.

Mae Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth yn un o bedwar a sefydlwyd ar draws Cymru i atgyfnerthu democratiaeth ac atebolrwydd lleol trwy integreiddio'r broses o wneud penderfyniadau mewn tri prif faes: trafnidiaeth ranbarthol, cynllunio datblygu strategol a lles economaidd.

The new Leaders of Powys and Ceredigion County Councils have confirmed their commitment to work together to deliver two major programmes of work

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu