1. English
Dewislen llywio safle agored

Dogfennau

Dogfennau allweddol yn ymwneud â Thyfu Canolbarth Cymru a'r economi ehangach:

Bargen Dwf Canolbarth Cymru

llofnodwyd y Cytundeb Terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru (PDF) [1MB]

Bargen Twf Canolbarth Cymru Cytundeb Penawdau Telerau 2020 (PDF) [781KB]

Dogfennau Tyfu Canolbarth Cymru

Gweledigaeth ar gyferTyfu Canolbarth Cymru 2020 (PDF) [1MB]

Blaenoriaethau Economaidd Strategol ar gyfer Canolbarth Cymru 2019 (PDF) [2MB]

Fframwaith Gweithredu Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru 2016 (PDF) [2MB]
 

Dogfennau Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru


Adroddiad Sgiliau Gwyrdd Cymraeg 2022 (PDF) [1MB]

 

Dogfennau cyhoeddusrwydd

Buddosoddi mewn dyf odol mwy disglair i Ganolbarth Cymru (PDF) [4MB]

Tyfu Canolbarth Cymru- Mae cyfleoedd yn tyfu yma (PDF) [582KB]

 

Astudiaethau Ymchwil

Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru Haf 2020 (PDF) [2MB]

TCC Astudiaeth Hydrogen Canolbarth Cymru Crynodeb o'r Canlyniadau (PDF) [3MB]

 

Cylchlythyron Tyfu Canolbarth Cymru

Cylchlythyr Tyfu Canolbarth Cymru Mis Medi 2022 (PDF) [1MB]

Awst 2022 Cylchlythyr Tyfu Canolbarth Cymru (PDF) [1MB]

Gorffennaf 2022 Cylchlythyr Tyfu Canolbarth Cymru (PDF) [1MB]

Os ydych yn dymuno derbyn ein cylchlythyrau misol, ebostiwch growingmidwales@ceredigion.gov.uk i gael eich ychwanegu at ein rhestr cylchrediad. Nodwch eich enw llawn, teitl swydd (os yw'n berthnasol) a sefydliad (os yw'n berthnasol). Bydd eich data'n cael ei storio mewn modd diogel gan gydymffurfio â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a bydd ond yn cael ei ddefnyddio i ddarparu'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu